Szelektív kukák cseréje Székesfehérvár családi házainál

Tisztelt Ügyfelünk!   A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás a lakossági ingatlanhasználók számára pályázati forrásból díjmentes használatra biztosít szerződésenként 1 db, tájékoztató matricával ellátott, új, 120 literes kerekes gyűjtőedényt, amelybe az elkülönítetten gyűjtött (szelektív) hulladékot kell elhelyezni. A Depónia Nonprofit Kft. 2016-ban a lakosság rendelkezésre bocsátott (kék színű) szelektív gyűjtőedényeket, melyeket kicserélünk az új kukákra. A kék edényt az ürítést követően elszállítjuk, és ezzel egyidőben az új szürke színű, sárga-kék fogantyúval ellátott gyűjtőedényt ugyanarra a pontra kihelyezzük.   Kérjük, ezen a napon a régi kék kukát mindenképpen hagyja kint a közterületen, hogy a cserét végre tudjuk hajtani. Ha a gyűjtési napon nem történik meg a szelektív edény cseréje az ürítést követően fél órával, nyugodtan húzza be az edényt, majd helyezze ki ismét a következő szelektív gyűjtési napon.   Az edénycserét követően a szürke, sárga-kék fogantyúval ellátott új gyűjtőedényt vigye csak be ingatlanára. Amennyiben 2021.04.30-ig nem áll módjában az edényt kihelyezni a szelektív gyűjtés napján, úgy a cserét ügyfélfogadási időben ügyfélszolgálati irodánkban (Székesfehérvár, Sörház tér 3.) tudja lebonyolítani az eredeti kék edény beszállításával.   Az új gyűjtőedényekből az elkülönítetten gyűjtött, hasznosítható hulladék továbbra is a hulladéknaptár szerinti szelektív gyűjtési napokon kerül elszállításra.   Tudnivalók a szelektív hulladék gyűjtésére szolgáló edény átvételével kapcsolatban 1.   Hulladékgyűjtő edénynek a hulladék elszállítását megelőzően a közterületre való kihelyezéséről és a tárolási helyére való visszajuttatásról ügyfeleinknek kell gondoskodni. Kérjük, hogy az edénybe csak a társaságunk által kiadott tájékoztatókban és a kukára ragasztott matricán felsorolt hasznosítható hulladékokat helyezzék el. 2.   Az Ingatlanhasználó személyének változása esetén az ügyfelünk köteles az új igénybevevő adatainak bejelentésével egyidejűleg a változást közölni a társaságunkkal. A szelektív gyűjtőedény az új Ingatlanhasználót illeti meg. 3.   Ingatlanhasználó feladata a gyűjtőedényt a károsodástól megóvni, a jó gazda gondosságával kezelni. A nem rendeltetésszerű használatából adódó károkért, valamint az edény elvesztéséért, megsemmisüléséért az Ingatlanhasználó felelősséggel tartozik. 4.   A gyűjtőedény csak szelektív hulladékgyűjtésre használható.   Társaságunk feladata a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzése a városban. Örvendetes, hogy a szelektíven gyűjtött hulladékok mennyisége 10-20 %-kal nő évente. Biztosítjuk, hogy az így begyűjtött hulladékok kezelésre és anyagában való hasznosításra kerülnek, mely jövőnk egyik záloga. Kérjük, gyűjtsön továbbra is szelektíven, növeljük a hasznosításra kerülő hulladékok mennyiségét!   Köszönjük együttműködését! Depónia Nonprofit Kft.   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- KUKACSERÉVEL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEK-VÁLASZOK     Miért van szükség a kék edény lecserélésére?   Székesfehérvár tagja a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulásnak, melynek sikeres pályázata megvalósítás alatt van. Az egyik pályázati elem a komplex hulladékgazdálkodási rendszerből az új szelektív gyűjtők beszerzése volt a szállítást végző járművek és a feldolgozást végző létesítmények mellett. A Társulás településein élő, hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződéssel rendelkező ingatlantulajdonosok részére beszerzésre került 1 db 120 literes szelektív hulladékgyűjtő edény. Tekintettel arra, hogy a Depónia Nonprofit Kft. tulajdonát képező 2016-ban kiosztott (kék) szelektív edény jelen esetben „feleslegessé” vált, azokat más területen kívánjuk hasznosítani. A jelenleg zajló edénycserékre ezért van szükség. Az ingatlantulajdonosokat kár nem éri, hiszen új, az előzővel egyező űrmértékű edényt használhatnak a továbbiakban. A cserét az ingatlanok előtt bonyolítjuk le, így azokat nem kell külön elszállítani (kivéve, ha április 30-ig nem helyezi ki a szelektív szállítási napokon).     Mindennap szükséges kint hagyni a kék edényt, várva annak cseréjére?   Nem. Csak a szelektív hulladék ürítési napjain zajlik a csere. Így mind addig, amíg meg nem történik a csere, vagy legkésőbb 2021. április 30-ig kizárólag a szelektív napokon szükséges kihelyezni a kék tárolóedényt. Ha a gyűjtési napon nem történik meg a szelektív edény cseréje az ürítést követően ½ órával, nyugodtan húzza be az edényt, majd helyezze ki ismét a következő szelektív gyűjtési napon.     Mi a teendőm, ha nem értesültem az edények cseréjéről és az osztás befejeződött?   Az edények cseréjének befejeztével is van lehetőség az új szürke edény átvételére. Ehhez a régi, kék edényt vissza kell hozni a Székesfehérvár, Sörház tér 3. címen lévő ügyfélszolgálatunkra, ügyfélfogadási időben, ahol a dokumentációt követően átvehető a szürke edény.     Megvásárolnám a kék edényt, van rá lehetőség?   A korábban díjmentes használatra biztosított – kék – szelektív edény megvásárlása nem lehetséges. Társaságunk azokat a közszolgáltatási területe egyéb településein fogja rendszeresíteni.     Ellopták/megrongálódott a kék hulladéktárolóm, korábban ez nem került bejelentésre, viszont most szeretném igényelni az új szelektív gyűjtőedényt? Mi a teendőm?   A csere során nem tudunk új edényt biztosítani, mivel nincs mit lecserélni. Személyesen fel kell keresnie ügyfélszolgálatunkat és amennyiben megtéríti az ellopott/megrongálódott (kék) edény árát, akkor átveheti a KDV szürke edényét.

Pilisvörösvári ügyfélszolgálat ismét működik a Puskin utca 8. szám alatt

Tisztelt Ügyfeleink!   Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy Pilisvörösvár településen, a Puskin utca 8. szám alatti épületben ÜGYFÉLSZOLGÁLATI TEVÉKENYSÉGÜNK 2021. február 15-étől ZAVARTALANUL MŰKÖDIK  a megszokott nyitvatartás szerint.   Megértésüket köszönjük! Depónia Nonprofit Kft.

Elmaradt hulladékszállítás (kommunális) - 2021.02.11.

Tisztelt Ügyfeleink!   A tegnapi napon az időjárás kapcsán kialakult útviszonyok miatt elmaradt a kommunális hulladékgyűjtés Budakeszi településen a Rózsa közben, Kossuth közben, Virágvölgy utcában, az erdő felé, Esze T.utcában, Vadász utcában, Rigli köz, Zsálya utcában, Lugas közben. Amennyiben az időjárás, illetve az útviszonyok engedik, úgy a következő szállítási napon (2021.02.18.) a hulladékgyűjtő edények mellé kihelyezett bármilyen zsákból is elszállítjuk a kihelyezett többlethulladékot.     Megértésüket köszönjük! DEPÓNIA Nonprofit Kft.

Elmaradt hulladékszállítás (kommunális) - 2021.02.09.

Tisztelt Ügyfeleink!   A tegnapi napon az időjárás kapcsán kialakult útviszonyok miatt elmaradt a kommunális hulladékgyűjtés Budakeszi településen a Gall utcában. Amennyiben az időjárás, illetve az útviszonyok engedik, úgy a következő szállítási napon (2021.02.16.) a hulladékgyűjtő edények mellé kihelyezett bármilyen zsákból is elszállítjuk a kihelyezett többlethulladékot.   Megértésüket köszönjük! DEPÓNIA Nonprofit Kft.

Edényazonosító matrica - Figyelmeztetés

  Az állandó lakosok részére 2020. év végén a hulladéknaptárral, tájékoztatóval és a zöldhulladék matricával együtt egy Depónia feliratú és a nyilvántartásunk szerint alkalmazott edény űrméretének és darabszámának megfelelő EDÉNYAZONOSÍTÓ MATRICÁT küldtünk, amit a KOMMUNÁLIS HULLADÉKGYŰJTŐ EDÉNY oldalára kértünk felragasztani. Az azonosító matrica igazolja a közszolgáltatás tárgyévi igénybevételének jogosultságát. Az az ingatlantulajdonos, aki nem kap matricát, a nyilvántartásunkban nem szerepel. Ahogy a tájékoztatóban is jeleztük, a korábbi évek mintájára, akiknek NINCS FELRAGASZTVA a kommunális edényére az edényazonosító matrica, azoknak a hulladékgyűjtő edényének tartalma 2021. február 1-től                                                                                                                                              NEM KERÜL ELSZÁLLÍTÁSRA! Február első hetétől elkezdtük az ellenőrzéseket és azon ingatlanoknál, ahol az edényére nincs felragasztva az edényazonosító, egy FIGYELMEZTETŐ MATRICÁT helyezünk el. Amelyben tájékoztatjuk, hogy edényazonosítóval nem rendelkezik, amelyet a következő szállítási napra pótolni szíveskedjen, hiszen ennek hiányában NEM SZÁLLÍTJUK EL a kommunális hulladékát. TEENDŐK, amennyiben ilyen figyelmeztető matricát kap: 1. Ellenőrizze otthonában, hogy kapott-e olyan levelet cégünktől (2020 végén), amely a tájékoztatót és hulladéknaptárt, a zöldmatricákat, továbbá az edényazonosító matricát tartalmazta. 2. HA MEGTALÁLJA és az EDÉNYMÉRET MEGFELELŐ, kérjük ragassza fel az edényazonosító matricát a kommunális hulladékgyűjtő edényére. 3. HA NEM TALÁLJA vagy az EDÉNYMÉRET NEM MEGFELELŐ, kérjük ezt jelezze az ugyfel@deponia.hu e-mail címre: - Ügyfélkód (ezt a szerződésén találja) - Név - Szállítási cím megadásával.   Köszönjük az együttműködést! DEPÓNIA Nonprofit Kft.

Pilisvörösvári ügyfélszolgálati tevékenység átmeneti felfüggesztése

Tisztelt Ügyfeleink!   Pilisvörösvár Önkormányzatával történt egyeztetést követően ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy mind a Pilisvörösvári Hulladékudvarban, mind a Puskin utca 8. szám alatti épületben átmenetileg felfüggesztjük ÜGYFÉLSZOLGÁLATI TEVÉKENYSÉGÜNKET Pilisvörösvár településen.   Természetesen telefonos és elektronikus ügyintézés lehetősége továbbra is biztosított az alábbi elérhetőségeken: Honlap: www.deponia.hu Telefon: 06-22/407-416 E-mail: pilis@deponia.hu     Pilisvörösvári Hulladékudvarunk ZAVARTALANUL MŰKÖDIK! (https://deponia.hu/lakossagi_hulladekudvar)   Megértésüket köszönjük! Depónia Nonprofit Kft.

Oldalak