Veszélyes hulladék gyűjtés

A Depónia Nonprofit Kft. lehetőséget kínál a lakosok számára a feleslegessé vált veszélyes hulladékok elhelyezésére is hulladékudvaraiban (bővebben a Lakossági hulladékudvar és Hulladékkezelő telep címszavak alatt)!

Beszállítható veszélyes hulladékok listája

 

Veszélyes hulladék átvétele ipari termelőtől - ezt a tevékenységet a Continus Nova Kft. végzi

Gyógyászati veszélyes hulladék átvétele - ezt a tevékenységet a Continus Nova Kft. végzi

A Depónia Kft. 2012. október től tevékenységét kibővítve megkezdte az emberek, illetve állatok egészségügyi ellátásából származó veszélyes hulladék átvételét (azonosító kód 18 01 03* és azonosító kód 18 02 02*). A hulladéktörvény változásából adódóan ezt a tevékenységet 2014-től a Continus Nova Kft. végezheti.

A hulladék leadására havonta 1 alkalommal van lehetőség .

A leadás feltétele érvényes Vállalkozási Szerződés megléte.

A veszélyes hulladék gyűjtéséhez és átvételéhez előírt minősített gyűjtőedényzet Társaságunknál megvásárolható.