Akadálymentesítési nyilatkozat

­A Depónia Nonprofit Kft. elkötelezett amellett, hogy honlapját a közszférabeli szervezetek honlapjainak és mobilalkalmazásainak akadálymentesítéséről szóló 2018. évi LXXV. törvény szerint akadálymentessé tegye.

Ezen akadálymentesítési nyilatkozat a https://deponia.hu/ honlapra vonatkozik.

 

Megfelelőségi státusz

A honlap az alábbiakban felsorolt kivételek mellett megfelel a közszférabeli szervezetek honlapjainak és mobilalkalmazásainak akadálymentesítéséről szóló 2018. évi LXXV. törvénynek.

 

Nem akadálymentes tartalom

Az alábbiakban felsorolt tartalmak a következők miatt nem akadálymentesek:

A 2018. évi LXXV. törvénynek való meg nem felelés

Az

papír alapon, aláírva érkeznek Társaságunkhoz, ezáltal a szkennelt pdf állományok nem felolvashatóak. Az így keletkező pdf állományok szkennelése során ezekben az esetekben nem biztosítható, hogy azokat a felolvasó programok értelmezni tudják.

 

Aránytalan teher

Társaságunkhoz rendszeresen érkeznek olyan iratok, engedélyek Hatóságoktól, Önkormányzatoktól, a Koordináló Szervezettől stb. amelyekből pdf fájlok készülnek, melyeket egyéb jogszabályi megfelelés végett közzé kell tenni honlapunkon. Ezek a dokumentumok önhibánkon kívül nem felelnek meg a 2018. évi LXXV. törvénynek, mivel nem tudjuk más, hiteles formában beszerezni.

 

Az akadálymentesítési nyilatkozat elkészítése

E nyilatkozat 2022. február 7-én készült.

 

Visszajelzés és elérhetőségek

Annak érdekében, hogy javítani tudjuk a tartalomhoz való hozzáférést, kérjük, hogy a titkarsag@deponia.hu tájékoztassanak bennünket a tapasztalt problémákról, illetve itt kérhetnek hozzáférést azokhoz az információkhoz és dokumentumokhoz, amelyeket nem sikerült elérni. Válaszunkat a lehető leghamarabb megküldjük.

 

Végrehajtási eljárás

Amennyiben a Társaságunk 30 napon belül nem, vagy nem kielégítően válaszol az akadálymentesítéssel kapcsolatos bejelentésre vagy kérelemre, bejelentéssel élhet a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség felé.

Az akadálymentesítési ellenőrzés részletes szabályait a 162/2019 (VII. 5.) Korm. rendelet tartalmazza.

Ellenőrző szervezet: Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség

Székhely: 1134 Budapest, Váci út 35.

Levelezési cím: 1134 Budapest, Váci út 35.

Ügyfélszolgálat: +36 1 450 3070

E-mail: ugyfelszolgalat@kifu.hu

Honlap: https://kifu.gov.hu/

 

 

Jelen akadálymentesítési nyilatkozatot jóváhagyta
 

Steigerwald Tibor
ügyvezető