Beszállítható hulladékok

Leggyakoribb átvehető hulladék típusok:

  • Települési kevert, egyéb (kommunális- vagy ipari) hulladék, amelyek nem sorolhatók valamely termelési tevékenységben keletkező típusba.
  • Zöld hulladékok (ágak-gallyak, lomb, fűnyesedék, stb.), amely biológiailag lebomló hulladékok a telephelyi kezelést követően komposzt termékként a talaj tápanyag utánpótlását szolgálhatják.
  • Tiszta építési-bontási hulladékok, törmelékek amelyek csak inert anyagokat (pl: beton, tégla, cserép, kerámia, föld és kövek) tartalmaznak.
  • Kevert építési-bontási hulladékok: az építési/bontási tevékenységből származó hulladékok nem kerülnek külön gyűjtésre fajtánként, egyszerre történik az átadásuk, találhatók benne „szennyező”, nem inert hulladékok is: pl. műanyag, papír, fém, fa, biológiailag lebomló hulladékok, stb.
  • Szelektíven gyűjtött anyagok: papír, műanyag, üveg, fém, elektromos és elektronikai eszközök és a kommunális hulladékoktól elkülönítetten gyűjtött és átadott veszélyes anyagok: (pl. szárazelemek, TV-k, festékek és csomagolásuk)

Gumiabroncs hulladék átvétel:

Tájékoztató gumiabroncs hulladék átvételről

Elhelyezési díjak:

Érvényes elhelyezési díjak 2024. január 01-től

 

Beszállítható hulladékok azonosítása:

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a termelt hulladék eredetének pontos azonosításához szíveskedjenek (minimum 3 példányos) szállítólevelet, vagy cégszerűen aláírt nyilatkozatot név, cím, adószám adatokkal kitöltve a hulladékok leadásakor átadni, amely egyértelműsíti a kezelési díj kiállításához szükséges információkat.

Ennek hiányában a pénztártól való távozás után nincs módunk számla vevőadat javításkérést teljesíteni.

 

­