ARCHÍV - Edényazonosító matrica - Figyelmeztetés

 

Az állandó lakosok részére 2020. év végén a hulladéknaptárral, tájékoztatóval és a zöldhulladék matricával együtt egy Depónia feliratú és a nyilvántartásunk szerint alkalmazott edény űrméretének és darabszámának megfelelő EDÉNYAZONOSÍTÓ MATRICÁT küldtünk, amit a KOMMUNÁLIS HULLADÉKGYŰJTŐ EDÉNY oldalára kértünk felragasztani. Az azonosító matrica igazolja a közszolgáltatás tárgyévi igénybevételének jogosultságát. Az az ingatlantulajdonos, aki nem kap matricát, a nyilvántartásunkban nem szerepel.

Ahogy a tájékoztatóban is jeleztük, a korábbi évek mintájára, akiknek NINCS FELRAGASZTVA a kommunális edényére az edényazonosító matrica, azoknak a hulladékgyűjtő edényének tartalma 2021. február 1-től                                                                                                                                              NEM KERÜL ELSZÁLLÍTÁSRA!

Február első hetétől elkezdtük az ellenőrzéseket és azon ingatlanoknál, ahol az edényére nincs felragasztva az edényazonosító, egy FIGYELMEZTETŐ MATRICÁT helyezünk el. Amelyben tájékoztatjuk, hogy edényazonosítóval nem rendelkezik, amelyet a következő szállítási napra pótolni szíveskedjen, hiszen ennek hiányában NEM SZÁLLÍTJUK EL a kommunális hulladékát.

TEENDŐK, amennyiben ilyen figyelmeztető matricát kap:

1. Ellenőrizze otthonában, hogy kapott-e olyan levelet cégünktől (2020 végén), amely a tájékoztatót és hulladéknaptárt, a zöldmatricákat, továbbá az edényazonosító matricát tartalmazta.

2. HA MEGTALÁLJA és az EDÉNYMÉRET MEGFELELŐ, kérjük ragassza fel az edényazonosító matricát a kommunális hulladékgyűjtő edényére.

3. HA NEM TALÁLJA vagy az EDÉNYMÉRET NEM MEGFELELŐ, kérjük ezt jelezze az ugyfel@deponia.hu e-mail címre:

- Ügyfélkód (ezt a szerződésén találja)

- Név

- Szállítási cím

megadásával.

 

Köszönjük az együttműködést!

DEPÓNIA Nonprofit Kft.