Szelektív hulladékgyűjtő edények biztosítása a BUDAKESZI lakossági ingatlantulajdonosok számára

Tisztelt Ügyfelünk!

 

A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás a BUDAKESZI lakossági ingatlantulajdonosok számára pályázati forrásból díjmentes használatra biztosít szerződésenként 1 db, tájékoztató matricával ellátott, új, 120 literes, kerekes gyűjtőedényt, amelybe az elkülönített (szelektív) hulladékot kell gyűjteni.

Amennyiben az Önkormányzat által kiosztott edényt Ön korábban még nem vette át, Önnek mindössze annyi a teendője az átvétel érdekében, hogy felkeresi ügyfélszolgálatunkat, ahol az edény átvételéhez szükséges adminisztrációt elvégezzük, és ezt követően az átadás-átvételi dokumentummal az edény átvehető 2024.07.08-tól a hulladékudvarban.

Kérjük, hogy az átvételhez a lakcímkártyáját és személyazonosító okmányát, esetleg egy hulladékszállítási számláját hozza magával! Amennyiben az ingatlanhoz tartozó edényt nem tudja személyesen átvenni, úgy kérjük, állítson ki írásos meghatalmazást az átvétellel megbízott személy számára. (Meghatalmazás letölthető www.deponia.hu honlapunkról űrlapok menüpont alatt.)

Ügyfélszolgálat:                                                        Hulladékudvar:

Budakeszi, Fő u. 179. (Polgármesteri Hivatal)          Budakeszi, 067/18 hrsz.
Nyitvatartás: csütörtök: 9:00-13:00                           Nyitvatartás: H-Szo.: 8-12 és 12.30-15.30

Tudnivalók a szelektív hulladék gyűjtésére szolgáló edény átvételével kapcsolatban

1.  Hulladékgyűjtő edénynek a hulladék elszállítását megelőzően a közterületre való kihelyezéséről és a tárolási helyére való visszajuttatásról ügyfeleinknek kell gondoskodni. Kérjük, hogy az edénybe társaságunk www.deponia.hu honlapján található „mit hova tegyek” szelektív tájékoztatóban szereplő, illetve a kukára ragasztott matricán felsorolt hasznosítható hulladékokat helyezzék el.

2.  Az Ingatlanhasználó személyének változása esetén az ügyfelünk köteles az új igénybevevő adatainak bejelentésével egyidejűleg a változást közölni a társaságunkkal. A szelektív gyűjtőedény az új Ingatlanhasználót illeti meg.

3.  Ingatlanhasználó feladata a gyűjtőedényt a károsodástól megóvni, a jó gazda gondosságával kezelni. A nem rendeltetésszerű használatából adódó károkért, valamint az edény elvesztéséért, megsemmisüléséért az Ingatlanhasználó felelősséggel tartozik.

4.  A gyűjtőedény csak szelektív hulladékgyűjtésre használható.

 

Kérjük, gyűjtsön továbbra is szelektíven, növeljük a hasznosításra kerülő hulladékok mennyiségét!

 

 

Köszönjük együttműködését!

Depónia Nonprofit Kft.