Hulladékjog

Nyomtatóbarát változatPDF változat

Fontosabb jogszabályok

1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól

2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról

309/2014. (XII. 11.) Kormányrendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről

225/2015 (VIII.7) Kormányrendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről

20/2006. (IV.5.) KvVM rendelet a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről

45/2004. (VII.26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól

246/2014. (IX. 29. ) Kormányrendelet - Az egyes hulladékgazdákodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének feltételeiről

72/2013. (VIII.27.) VM rendelet a hulladékok jegyzékéről

13/2017 (VI.12) EMMI rendelet - A közszolgáltatás körébe tartozó hulladékokkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről

SZMJVÖ Közgyűlése 24/2013 (VI.14.) önkormányzati rendelete az avar és növényi hulladék nyílttéri égetéséről

9/2013. (II.19.) Önkormányzati rendelet közösségi együttélés alapvető szabályairól és elmulasztásának jogkövetkezményeiről

SZMJVÖ Közgyűlése 18/2016 (IV.29.) önkormányzati rendelete a közterületek tisztán tartásáról és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

 

Hulladékgazdálkodással kapcsolatos települési önkormányzati rendeletek  megtalálhatóak a település Polgármesteri Hivatalának ügyfélszolgálatán vagy  településenkénti bontásban lásd: Címlapon a Településkeresőben  

 

Székesfehérvári Környezetvédelmi Program