Beszállítható hulladékok

Nyomtatóbarát változatPDF változat

Leggyakoribb átvehető hulladék típusok:

  • Kevert települési (kommunális- vagy ipari) hulladék, amelyek nem sorolhatók valamely termelési tevékenységben keletkező típusba.
  • Zöld hulladékok, melyek komposztálással a tápanyag utánpótlást szolgálhatják.
  • Kevert (tiszta) építési-bontási hulladékok, törmelékek amelyek csak inert anyagokat tartalmaznak.
  • Szennyezett építési-bontási hulladékok: az építési tevékenységből származó hulladékok nem kerülnek külön gyűjtésre fajtánként, egyszerre történik az átadásuk, található benne: pl. beton, faltörmelék, föld, műanyag, papír stb.
  • Szelektíven gyűjtött anyagok: papír, műanyag, üveg, fém, elektromos és elektronikai eszközök és a kommunális hulladékoktól elkülönítetten gyűjtött és átadott veszélyes anyagok: (pl. szárazelemek, TV-k, festékek és csomagolásuk)

 

2018. január 1-től érvényes elhelyezési díjak

 

Beszállítható hulladékok azonosítása

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a termelt hulladék eredetének pontos azonosításához szíveskedjenek (minimum 3 példányos) szállítólevelet, vagy cégszerűen aláírt nyilatkozatot név, cím, adószám adatokkal kitöltve a hulladékok leadásakor átadni, amely egyértelműsíti a kezelési díj kiállításához szükséges információkat.

Ennek hiányában a pénztártól való távozás után nincs módunk számla vevőadat javításkérést teljesíteni.

 

­