Lakossági ügyfelek

Nyomtatóbarát változatPDF változat

A Depónia Nonprofit Kft. alaptevékenységét a kommunális szolgáltatás területén látja el: elsősorban a lakosság részére, illetve meglévő szerződéses állományának döntő többségét alkotó kisebb ipari társaságok és intézmények részére végzi a települési hulladék szállítását, ártalmatlanítását. A Depónia Nonprofit Kft. látja el a közszolgáltatási feladatokat és a teljes ügyfélszolgálati tevékenységet is.

A lakosság által igénybe vett hulladékkezelési közszolgáltatási tevékenységet a KDV társulással kötött közszolgáltatási szerződésben rögzítettek szerint végezzük. Emellett a helyi önkormányzatokkal kötöttmegállapodás pontosítja a gyűjtési napokat, az igénybe vehető edényzetet, a szolgáltatásokat és a díjakat is.

A hulladék gyűjtése járattervnek megfelelően történik, mely során csak a szabvány hulladékgyűjtő edényben lévő hulladék kerül elszállításra. A keletkező többlethulladék gyűjtése és elszállítása Depónia emblémás hulladékgyűjtő zsákokból történik, melyek megvásárolhatók a Szolgáltató Ügyfélszolgálati irodáiban.

A közszolgáltatási szerződés a hulladék begyűjtésén és a kezelésén túl az alábbi többletszolgáltatásokra nyújt lehetőséget a helyi Önkormányzatokkal kötött megállapodások alapján (bizonyos törvényi kötelezettségnek eleget téve):

  • Lakossági szelektív hulladékgyűjtés igénybevétele hulladékszigetek, papírgyűjtő konténerek illetve házhoz menő szelektív gyűjtés formájában történhet.
  • Zöldhulladék gyűjtés során az áttetsző zsákban elhelyezett (max. 110 l) illetve kötegelt (max. 70 cm hosszú, 50 cm átmérőjű köteben) zöldhulladék kerül elszállításra, mely a Székesfehérvár-Csala Pénzverővölgyi Hulladékkezelőn történő komposztálást követően értékesítésre kerül.
  • Lomtalanítás az önkormányzattal egyeztetett időpont(ok)ban kerül megszervezésre, melynek keretében, lakossági mennyiségben, a feleslegessé vált használati tárgyakat szállítjuk el, ezzel egyidőben általában elektronikai hulladékok (háztartási kisgépek, tv, számítógép, elektromos szerszámok) begyűjtésére is sor kerül. Nem szállítjuk el az építési törmeléket, nyílászárókat, veszélyes hulladékot, zöldhulladékot,  gumiköpenyt valamint a kézi erővel nem rakodható túlsúlyos vagy túlméretes hulladékot.
  • Társaságunk Székesfehérváron hulladékgyűjtő udvart üzemeltet, ahol a székesfehérvári lakosoknak az újrahasznosítható (papír, műanyag, üveg, fém) hulladékokon kívül lehetőség van lom és a lakosságnál kis mennyiségben keletkező veszélyes hulladékok (hűtőszekrény, televízió, akkumulátor stb.) elhelyezésére is.

­