Hulladékjog

Nyomtatóbarát változatPDF változat

Fontosabb jogszabályok

1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól

2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról

440/2012. (XII.29.) Kormányrendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről

98/2001. (VI.15.) Kormányrendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről

20/2006. (IV.5.) KvVM rendelet a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről

45/2004. (VII.26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól

5/2002. (X.29.) KvVM rendelet a települési szilárd hulladék kezelésére szolgáló egyes létesítmények kialakításának és üzemeltetésének részletes műszaki szabályairól

72/2013. (VIII.27.) VM rendelet a hulladékok jegyzékéről

16/2002. (IV.10.) EÜM Rendelet a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményektől

32/2012. (V.31.) Önkormányzati rendelet avar és növényi hulladék kültéri égetéséről

9/2013. (II.19.) Önkormányzati rendelet közösségi együttélés alapvető szabályairól és elmulasztásának jogkövetkezményeiről

15/2008. (V.21.) Székesfehérvár Megyei Jogú Város önkormányzat rendelete a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladék kezeléséről

 

Vidéki önkormányzatok rendeletei megtalálhatóak a település Polgármesteri Hivatalának ügyfélszolgálatán.

 

Székesfehérvári Környezetvédelmi Program